Tag Archives: wine ceremony

Trình tự thủ tục làm lễ rước dâu

Cưới hỏi là chuyện đại sự và thường phải theo nghi lễ truyền thống. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ các nghi lễ này. Sau đây là những trình tự thủ tục rước dâu các đôi tân lang, tân nương nên tham khảo. 1. Nhà trai đến Thường thì nhà trai đến theo […]

Tìm hiểu các mâm quả trong Lễ Cưới gồm những gì?

Source:từ website mamquacuoi.com Bộ mâm quả sính lễ mà Nhà Trai đem tới Nhà Gái trong ngày rước dâu không chỉ là sự kế thừa, mong muốn phát huy truyền thống Cưới Hỏi tốt đẹp của dân tộc, mà còn là tấm lòng, sự trân trọng của Nhà Trai dành cho Nhà Gái, là biểu […]

Traditional Vietnamese Wedding History

Souce:Wiki Traditional Vietnamese Wedding History A wedding in Annam (Middle of Vietnam) in 1900s. The bridegroom’s family was going to bride’s house to ask her parents to take her home, a traditional process of Vietnamese people. The figure at the wedding ceremonies of Central Vietnam in 1894 While traditional clothes of Vietnam have always been […]